Programmet oppdateres fortløpende.

Program Tirsdag 8. mars

10.00-11.30

Felles åpningssesjon

Ansvarlig arrangør: Programkomiteen

Felles åpningssesjon med tema organisering og prioritering.

Deltakere

Butterfly.M22
Butterfly.M22
Butterfly.M22

Kaffe/pausemat/mingling

A: ORGANISERING OG PRIORITERING

12.00-13.00

NTP som prioriterings- og styringsverktøy

Ansvarlig arrangør: TØI

Nasjonal Transportplan er i stor grad en infrastrukturplan der klima- og miljø bare er ett av fem likestilte mål. Avgifter og andre transportpolitiske virkemidler inngår i liten grad.  Er planen i ferd med å bli akterutseilt som styringsverktøy?

Deltakere

Grimsrud, Bjørne_lite

Bjørne Grimsrud, administrerende direktør TØI

Butterfly.M22
Butterfly.M22

Lunsj

14.00-15.15

Natur versus infrastruktur

Ansvarlig arrangør: OFV, Kystverket, Jernbanedirektoratet, Statens vegvesen, Nye Veier

Nye veier og annen samferdselsinfrastruktur fører til store naturinngrep. Hvor stort er problemet og er prisen vi setter på urørt natur for lav? Må vi i framtiden i større grad velge mellom natur eller infrastruktur?

Deltakere

Butterfly.M22

Magnus Aagaard Skeie, rådgiver Kystverket

Butterfly.M22

Marianne Simonsen Bjørknes, rådgiver Nye Veier

Butterfly.M22

Kaffe/pausemat/mingling

15.45-16.45

Elbiler, bilavgifter og køprising

Ansvarlig arrangør: OFV, KNA, TØI

Hvordan skal vi regulere bilbruken i framtiden? Er det gjennom avgifter – og hvor rettferdig er det? Hvem skal betale, hvor mye og hvordan?

Deltakere

Butterfly.M22
Butterfly.M22
Butterfly.M22

B: MOBILITET ETTER COVID-19

12.00-13.00

Covid-19 som "gamechanger"

Ansvarlig arrangør: NAF, TØI

Hjemmekontor på hytta, digitale møter, mindre reising og en jordklode som puster lettere. Vi ser på positive effekter av Covid-19 og hvilke endringer vi ønsker å ta vare på. 

Deltakere

susanne_nordbakke_program

Susanne Nordbakke, forskningsleder TØI

Butterfly.M22
Butterfly.M22

Lunsj

14.00-15.15

Den nye transport-hverdagen

Ansvarlig arrangør: NAF, TØI, KS

Vil vi snart stå like tett på bussen som før Covid-19? Vi ser på de ferskeste analysene av den nye transport-hverdagen.

Deltakere

stian.strøm

Stian Strøm Arnesen, trafikkanalytiker Fjellinjen

are.k

Are Kristiansen, WSP Norge

Hulleberg, Nina

Nina Hulleberg, forsker TØI

Kaffe/pausemat/mingling

15.45-16.45

Sosial bærekraft

Ansvarlig arrangør: Informasjon kommer

Informasjon kommer

Deltakere

Butterfly.M22
Butterfly.M22
Butterfly.M22

C: BYTRANSPORT OG MIKROMOBILITET

12.00-13.00

Hvordan skape attraktive byer med gode mobilitetsløsninger?

Ansvarlig arrangør: TØI

Hva skjer av innovative prosjekter og hvordan planlegge for bedre byer?

Deltakere

Nenseth, Vibeke_lite

Vibeke Nenseth, forsker TØI

marte

Marte Mariussen, rådgiver Multiconsult

Knapskog, Marianne

Marianne Knapskog, forsker TØI

Lunsj

14.00-15.15

Mikromobilitet

Ansvarlig arrangør: TØI

Elsparkesyklene har kommet for å bli, men hvordan unngå ulykker og irritasjon fra andre trafikanter? Hvilken effekt har byers reguleringstiltak hatt?

Deltakere

skulevold

Pia-Suzann Skulevold, leder Sykkel og Mikromobilitet Ruter 

Karlsen, Katrine_stort_smil

Katrine Karlsen, forsker TØI

Fearnley, Nils_lite

Nils Fearnley, forskningsleder TØI

mathias molden.1516240421596

Mathias Molden, CTO Nivel Regulator

Fyhri, Aslak

Aslak Fyhri, forskningsleder TØI

Butterfly.M22

Kaffe/pausemat/mingling

15.45-16.45

Bedre drift og vedlikehold for å få flere gående og syklende

Ansvarlig arrangør: Statens vegvesen, TØI

Hvilke grep kan gjøres for å få folk til å ta beina fatt og sykle?  FoU-programmet BEVEGELSE i regi av Statens vegvesen – Bedre drift og vedlikehold for å få flere gående og syklende – ble avsluttet høsten 2021. I denne sesjonen diskuterer vi hvordan resultatene kan gjennomføres.

Deltakere

stein.svv

Stein Brembu, sjefsingeniør Statens vegvesen

Fearnley, Nils_lite

Nils Fearnley, forskningsleder TØI

Johansson, Ole Jørgen

Ole Aasvik, forsker TØI

Trond.svv

Møteleder: Trond Michael Andersen, Avdelingsdirektør Vegteknologi, SVV

NTNU_MagneFossum_2profil_FotoAnneLineBakken[638]

Magne Fossum, NTNU

Butterfly.M22

D: TEKNOLOGI OG KLIMA

12.00-13.00

Hvordan nå klimamålene i transportsektoren?

Ansvarlig arrangør: SINTEF, TØI

Hvilken ny teknologi er viktig – og hvordan få tatt eksisterende teknologi i bruk?

Deltakere

Fridstrøm, Lasse

Lasse Fridstrøm

Butterfly.M22
Butterfly.M22

Lunsj

14.00-15.15

Tunge kjøretøy i det grønne skiftet

Ansvarlig arrangør: Informasjon kommer

Er det hydrogen, elektrisk drift eller biodrivstoff som vil dominere godstransporten?

Deltakere

Butterfly.M22
Butterfly.M22
Butterfly.M22

Kaffe/pausemat/mingling

15.45-16.45

Grønnere luftfart

Ansvarlig arrangør: Avinor, SINTEF

Hvor langt unna er det før elektriske rutefly er på vingene? Hvilke andre grønne løsninger er på trappene?

Deltakere

olav.m.larsen.avinor

Olav Mosvold Larsen, leder Klimaprogrammet Avinor

trond_bakken_program

Trond Bakken, Market Director EU Research, SINTEF

Andreas_Aks_150x200

Andreas Aks, Chief Strategy Officer, Widerøe

rolls.royce.sigurd

Sigurd Øvrebø, Managing Director, Rolls Royce Electrical Norway

Jan Petter Steinland_bilde1 (3)

Jan Petter Steinland, leder innovasjon og utvikling, Luftfartstilsynet

jonas.nøland

Jonas Kristiansen Nøland, førsteamanuensis NTNU

Program Onsdag 9. mars

08.30-10.00

Felles åpningssesjon

Ansvarlig arrangør: Programkomiteen

Felles åpningssesjon med tema innovasjon

Deltakere

Butterfly.M22
Butterfly.M22
Butterfly.M22

Kaffe/pausemat/mingling

A: SIKKERHET OG SÅRBARHET

10.30-11.30

Effekter av god sikkerhetskultur

Ansvarlig arrangør: NLF, Trygg Trafikk

Forskning viser at god sikkerhetskultur i bedrifter et kinderegg: det gir både bedre trafikksikkerhet, miljø- og økonomisk gevinst. Men hvordan få det til?

Deltakere

krakowski

Eivind Karikoski, prosjektleder Fair Transport

Nævestad, Tor-Olav

Tor-Olav Nævestad, forskningsleder TØI

Butterfly.M22

Lunsj

12.30-13.45

Nye perspektiver på sikkerhet for myke trafikanter

Ansvarlig arrangør: Trygg Trafikk, TØI  

De fleste skadene med myke trafikanter skjer ikke ved kollisjon med bil eller annet kjøretøy. Det er fotgjengere som snubler i fortauskanter, syklister som sklir på trikkeskinner eller folk på elsparkesykkel  som mister kontrollen.  Er det på tide å tenke nytt rundt trafikksikkerhet i byer og tettsteder?  

Deltakere

Bjørnskau, Torkel_stort_smil

Torkel Bjørnskau, forsker TØI

Anna-Niska-dark_2019_foto-Annika-Johansson-VTI_net-221x300

Anna Niska, senior research leader VTI

Bård-Morten-Johansen

Møteleder: Bård Morten Johansen, Trygg Trafikk

bente

Bente Beckstrøm Fuglseth, seniorrådgiver Statens vegvesen

Butterfly.M22
Butterfly.M22

Kaffe/pausemat/mingling

14.15-15.30

Startups innen mobilitet

Ansvarlig arrangør: TØI i samarbeid med StartupLab Mobility

Hvordan kan små innovative aktører bidra til å løse store utfordringer? Erfaringer og eksempler på gode løsninger og samarbeid mellom startups og forskningsmiljøer.

Deltakere

Jensen, Sidsel_stort_smil

Sidsel Ahlmann Jensen, forskningsleder TØI

61a6697a716b6e792b90e71189335591aefe055d-800x800

Marie Moi Lundstad, head of StartUp Mobility

Butterfly.M22

B: NYE KOLLEKTIVE MOBILITETSLØSNINGER

10.30-11.30

Nye bærekraftige mobilitetsløsninger

Ansvarlig arrangør: TØI

Hvilke innovative, bærekraftige mobilitetsløsninger satses det på i norske byområder, hva skal til for å få fart på satsingen og hvordan øke kollektivtransportens konkurransekraft?

Deltakere

Skartland, Eva-Gurine

Eva-Gurine Skartland, forsker TØI

johan-hallesby-program

Johan Høgåsen-Hallesby, partner Beta Mobility

Nodland-Ove-Kenneth-web-500x500

Ove Kenneth Nodland, Inventura AS

evju

Christoffer Olavsson Evju, Norconsult

Butterfly.M22
Butterfly.M22

Lunsj

12.30-13.45

Innovasjon i kollektivtrafikken

Ansvarlig arrangør: Kollektivtrafikkforeningen

Hvordan påvirker kollektivselskapenes organisasjon og lokalisering deres evne til å arbeide med innovasjon?

Deltakere

Butterfly.M22
Olov-Grotting-2-901x1024-1-e1612869499365
Klimek, Bjørn_stort_smil

Kaffe/pausemat/mingling

14.15-15.30

Framtidens takstsystem for kollektivtrafikken

Ansvarlig arrangør: TØI, Ruter

Nye reisevaner og «mobility-as-a-service» legger press på å bytte ut det velkjente månedskortet og andre tradisjonelle billettløsninger med nye betalingsordninger. Hvilke muligheter finnes og hva mener brukerne?

Deltakere

Kristine.urbanet.small_KRISTINE_8784-1

Kristine Wika Haraldsen, samfunnsøkonom Urbanet Analyse

Gregersen, Fredrik Alexander

Fredrik Gregersen, forsker TØI

angelvik.ruter

Endre Angelvik, direktør for Radikale Innovasjoner i Ruter

C: BYLOGISTIKK OG NETTHANDEL

10.30-11.30

Byterminaler og små elektriske kjøretøy

Ansvarlig arrangør: Statens vegvesen, TØI

Hvilket potensial har varelevering med små elektriske godskjøretøy og bør bylogistikkterminaler bli en del av offentlig infrastruktur?

Deltakere

Toril.p

Toril Presttun, seniorrådgiver Statens vegvesen

Øvring, Tale

Tale Ørving, forsker TØI

Twaddel Weir IV, Howard_lite

Howard Weir, forsker TØI

Jensen, Sidsel_stort_smil

Møteleder: Sidsel Ahlmann Jensen, forskningsleder TØI

astrid bjørgen

Astrid Bjørgen, SINTEF

Butterfly.M22

Lunsj

12.30-13.45

E-handel: Kundeperspektiv og leveringsløsninger

Ansvarlig arrangør: Virke

Behagelig å handle fra godstolen, men hvordan få pakkene levert både på en effektiv og miljøvennlig måte?

Deltakere

Caspersen, Elise

Møteleder: Elise Caspersen, forsker TØI

Jensen, Sidsel_stort_smil

Sidsel Ahlmann Jensen, forskningsleder TØI

Hovi, Inger Beate_lite

Inger Beate Hovi, forskningsleder TØI

Butterfly.M22

Hege Herheim, Statens vegvesen

Butterfly.M22
Butterfly.M22

Kaffe/pausemat/mingling

14.15-15.30

Hvordan planlegge for bærekraftig bylogistikk?

Ansvarlig arrangør: Statens vegvesen

Hvordan få godslevering inn som et premiss i byplanleggingen?

Deltakere

lars.petter.klem

Lars Petter Klem, prosjektleder Bergen kommune

Butterfly.M22
Butterfly.M22

D: INNOVASJON OG DIGITALISERING

10.30-11.30

Smartere drift og vedlikehold

Ansvarlig arrangør: Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet

Hvordan kan ny teknologi bidra?

Deltakere

Butterfly.M22
Butterfly.M22
Butterfly.M22

Lunsj

12.30-13.45

Automatisering av vegtrafikken

Ansvarlig arrangør: SINTEF

Kan vi snart skrote vegskiltene? Bør vi lage digitale trafikkregler for stadig mer automatiserte biler?

Deltakere

Kjersti.boag

Kjersti Boag, Statens vegvesen

medium

Trond Foss, senior rådgiver SINTEF

Henrik Duus-2020

Henrik Duus, prosjektleder Nasjonale sykkelruter/EuroVelo

medium (1)

Hanne Seter, SINTEF

Butterfly.M22
Butterfly.M22

Kaffe/pausemat/mingling

14.15-15.30

Norge som laboratorium for fremtidens multimodale transportstyring

Ansvarlig arrangør: ITS Norway, SINTEF

Hvilke muligheter finnes og hvilke utfordringer må overvinnes?

Deltakere

medium (2)

Marit K. Natvig, SINTEF

e.stav.Skjermbilde

Erlend Stav, SINTEF

Butterfly.M22