Programmet oppdateres fortløpende.

Program Tirsdag 8. mars

10.00-11.30

Felles åpningssesjon

Ansvarlig arrangør: Programkomiteen

Felles åpningssesjon med tema organisering og prioritering.

Deltakere

mari-sundli-tveit-fgt-00693--foto_thomas_keilman

Mari Sundli Tveit, administrerende direktør Forskningsrådet

nygård

Jon-Ivar Nygård, samferdselsminister

I0000WOQV_DV.bVQ

Julie Brodtkorb, administrerende direktør Maskinentreprenørenes Forbund

Grimsrud, Bjørne_lite

Bjørne Grimsrud, administrerende direktør TØI

oivind-solberg-thorsen-program

Øyvind Solberg Thorsen, direktør OFV

christian_strand

Christian Strand, konfransier og møteleder

Kaffe/pausemat/mingling

A: ORGANISERING OG PRIORITERING

12.00-13.00

Reformutfordringer innen samferdselssektoren

Ansvarlig arrangør: TØI

Det er de senere årene gjennomført omfattende reformer innen samferdselssektoren. Men sektoren er fortsatt inndelt etter transportformer og ikke transportbehov. Det betyr at veisektoren har sine enheter – jernbane, luftfart og sjø har sine. Dette er en inndeling arvet fra forrige århundre basert på at selve konstruksjonen av infrastrukturen var kjernekunnskapen hos de statlige organene.

Dagens utfordringer derimot, handler om reisevaner, samspill mellom ulike typer transportmidler, ny teknolog og nye transportmidler, styring og overvåking, prising av tjenestene og arealplanlegging.  

Er tiden inne for å se på organiseringen av sektoren på nytt – inkludert hvordan Nasjonal transportplan fungerer som planverktøy? 

Deltakere

Grimsrud, Bjørne_lite

Bjørne Grimsrud, administrerende direktør TØI

DFØ

Hilde Singsaas, direktør Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

Butterfly.M22

Lunsj

14.00-15.15

Natur versus infrastruktur

Ansvarlig arrangør: OFV, Kystverket, Jernbanedirektoratet, Statens vegvesen, Nye Veier

Nye veier og annen samferdselsinfrastruktur fører til store naturinngrep. Hvor stort er problemet og hvilken pris skal vi sette på urørt natur? Må vi i framtiden i større grad velge mellom natur eller infrastruktur?

Det er politiske flertall bak behov for økt utbygging infrastruktur, samtidig som naturverdiene ikke har egne verdier i samfunnsøkonomiske analyser. Vi starter sesjonen med en panelsamtale som løfter ulike perspektiv, gjennom forskning, beslutningstaker, bruker og utbygger. Deretter retter vi blikket fremover med innlegg fra Kystverket, Menon Economics og Nye Veier.

Deltakere

magnus.kystverket

Magnus Aagaard Skeie, rådgiver Kystverket

marianne.nyeveier

Marianne Simonsen Bjørknes, rådgiver Nye Veier

menon

Magnus Utne Gulbrandsen, partner Menon

Kaffe/pausemat/mingling

15.45-16.45

Elbiler, bilavgifter og køprising

Ansvarlig arrangør: OFV, KNA, TØI

Hvordan skal vi regulere bilbruken i framtiden? Er det gjennom avgifter – og hvor rettferdig er det? Hvem skal betale, hvor mye og hvordan?

Deltakere

KNA-generalsekretær-Børre-Skiaker-768x512

Børre Skiaker, generalsekretær KNA

Fridstrøm, Lasse

Lasse Fridstrøm, forsker TØI

dn

Einar Gotaas, fagsjef Drivkraft Norge

B: MOBILITET ETTER COVID-19

12.00-13.00

Covid-19 som "gamechanger"

Ansvarlig arrangør: NAF, TØI

Hjemmekontor på hytta, digitale møter, mindre reising og en jordklode som puster lettere. Vi ser på positive effekter av Covid-19 og hvilke endringer vi ønsker å ta vare på. 

Deltakere

susanne_nordbakke_program

Susanne Nordbakke, forskningsleder TØI

Screenshot 2021-12-08 at 17-07-08 Nina Melsom

Nina Melsom, direktør Arbeidsliv og forhandlinger NHO

angelvik.ruter

Endre Angelvik, direktør for Radikale Innovasjoner i Ruter

oscar

Oskar Fahlsted, stipendiat NTNU

janne

Møteleder: Janne Pedersen, seniorrådgiver NAF

Butterfly.M22

Lunsj

14.00-15.15

Den nye transport-hverdagen

Ansvarlig arrangør: NAF, TØI, KS

Vil vi snart stå like tett på bussen som før Covid-19? Vi ser på de ferskeste analysene av den nye transport-hverdagen.

Deltakere

stian.strøm

Stian Strøm Arnesen, trafikkanalytiker Fjellinjen

bard_norheim_program

Bård Norheim, Aslpan Viak/Urbanet analyse

Hulleberg, Nina

Nina Hulleberg, forsker TØI

are.k

Are Kristiansen, WSP Norge

janne

Møteleder: Janne Pedersen, seniorrådgiver NAF

Butterfly.M22

Kaffe/pausemat/mingling

15.45-16.45

Sosial bærekraft

Ansvarlig arrangør: Viken, TØI

Mobilitet – det å kunne reise når og hvor man vil – blir ofte sett på som et velferdsgode. Men er det skjevheter i hvordan denne muligheten er fordelt mellom ulike grupper i samfunnet?

Denne sesjonen presenterer blant annet studier fra Viken om hvem som har god mobilitet og hvem som har dårlig mobilitet, samt hvordan bompenger slår ut fordelingsmessig.  

Deltakere

Ellis, Ingunn Opheim_lite_sv

Ingunn Opheim Ellis, forsker TØI

Nordbakke, Susanne.smil.lavopp

Susanne Nordbakke, forskningleder TØI

Kristine.urbanet.small_KRISTINE_8784-1

Kristine Wika Haraldsen, samfunnsøkonom Urbanet Analyse

guro

Møteleder: Guro Berge, Viken

Butterfly.M22
Butterfly.M22

C: BYTRANSPORT OG MIKROMOBILITET

12.00-13.00

Hvordan planlegge attraktive byer og tettsteder?

Ansvarlig arrangør: TØI

Grønn by- og stedsutvikling krever riktig tilnærming og at planer følges opp. Skal folk la bilen stå og i stedet gå, sykle eller ta kollektivtransport forutsetter kunnskap, riktig planlegging og konkret oppfølging i praksis.

I denne sesjonen presenteres ulike perspektiver, forsøk og tiltak i både store byer og mindre tettsteder.

Deltakere

astrid bjørgen

Astrid Bjørgen, SINTEF

marte

Marte Mariussen, rådgiver Multiconsult

Knapskog, Marianne

Marianne Knapskog, forsker TØI

Nenseth, Vibeke_lite

Vibeke Nenseth, forsker TØI

Skartland, Eva-Gurine

Eva-Gurine Skartland, forsker TØI

Butterfly.M22

Lunsj

14.00-15.15

Mikromobilitet

Ansvarlig arrangør: TØI

Elsparkesyklene har kommet for å bli, men hvordan unngå ulykker og irritasjon fra andre trafikanter? Hvilken effekt har byers reguleringstiltak hatt?

Deltakere

skulevold

Pia-Suzann Skulevold, leder Sykkel og Mikromobilitet Ruter 

Karlsen, Katrine_stort_smil

Katrine Karlsen, forsker TØI

Fearnley, Nils_lite

Nils Fearnley, forskningsleder TØI

mathias molden.1516240421596

Mathias Molden, CTO Nivel Regulator

Fyhri, Aslak

Aslak Fyhri, forskningsleder TØI

Sparre-Enger, Hanne_lite – Kopi

Møteleder: Hanne Sparre-Enger, senior kommunikasjonsrådgiver TØI

Kaffe/pausemat/mingling

15.45-16.45

Bedre drift og vedlikehold for å få flere gående og syklende

Ansvarlig arrangør: Statens vegvesen, TØI

Hvilke grep kan gjøres for å få folk til å ta beina fatt og sykle?  FoU-programmet BEVEGELSE i regi av Statens vegvesen – Bedre drift og vedlikehold for å få flere gående og syklende – ble avsluttet høsten 2021. I denne sesjonen diskuterer vi hvordan resultatene kan gjennomføres.

Deltakere

stein.svv

Stein Brembu, sjefsingeniør Statens vegvesen

Fearnley, Nils_lite

Nils Fearnley, forskningsleder TØI

Johansson, Ole Jørgen

Ole Aasvik, forsker TØI

Trond.svv

Møteleder: Trond Michael Andersen, Avdelingsdirektør Vegteknologi, SVV

NTNU_MagneFossum_2profil_FotoAnneLineBakken[638]

Magne Fossum, NTNU

Butterfly.M22

D: TEKNOLOGI OG KLIMA

12.00-13.00

Hvordan nå klimamålene i transportsektoren?

Ansvarlig arrangør: SINTEF, TØI

Hvilken ny teknologi er viktig – og hvordan få tatt eksisterende teknologi i bruk?

Deltakere

Fridstrøm, Lasse

Lasse Fridstrøm, forsker TØI

hung.hse

Christine Roxanne Hung, forsker SINTEF

pål

Pål Christian Vågbø, SINTEF

Lunsj

14.00-15.15

Tunge kjøretøy i det grønne skiftet

Ansvarlig arrangør: TØI

Er det hydrogen, elektrisk drift eller biodrivstoff som vil dominere godstransporten?

Deltakere

Hovi, Inger Beate_lite

Møteleder: Inger Beate Hovi, forskningsleder TØI

eviggrønn

Jan Carsten Gjerløw, Evig Grønn as

Fridstrøm, Lasse

Lasse Fridstrøm, forsker TØI

Janis-1-scaled

Janis Danebergs, Institutt for Energiteknikk IFE

nho

Christoffer Sahl, NHO

nilplass (2)

Svein Nilsplass, områdesjef Oslo, NCC Infrastructure

Kaffe/pausemat/mingling

15.45-16.45

Grønnere luftfart

Ansvarlig arrangør: Avinor, SINTEF

Hva skal til for at norsk luftfart når målet om å bli fossilfri innen 2050?

Deltakere

olav.m.larsen.avinor

Olav Mosvold Larsen, leder Klimaprogrammet Avinor

trond_bakken_program

Trond Bakken, Market Director EU Research, SINTEF

Andreas_Aks_150x200

Andreas Aks, Chief Strategy Officer, Widerøe

rolls.royce.sigurd

Sigurd Øvrebø, Managing Director, Rolls Royce Electrical Norway

Jan Petter Steinland_bilde1 (3)

Jan Petter Steinland, leder innovasjon og utvikling, Luftfartstilsynet

jonas.nøland

Jonas Kristiansen Nøland, førsteamanuensis NTNU