Om konferansen

Mobilitet 2022

Norges viktigste mobilitetskonferanse arrangeres på Clarion hotel the Hub 8. og 9. mars 2022.

Mobilitet 2022 er årets viktigste møteplass for alle som jobber med eller har interesse for samferdsel- og mobilitetsspørsmål.

Konferansen er en faglig arena med rom for debatt og refleksjon, hvor forskning og kunnskap formidles, politikk utvikles, tanker brynes og gode idéer deles. Sentrale personer innen forskning, politikk, næringsliv og forvaltning holder innlegg. Som deltaker blir du med i et fellesskap for å finne løsninger på dagens og morgendagens utfordringer.

Transportøkonomisk institutt (TØI) og Opplysningskontoret for veitrafikken (OFV) er arrangør sammen med 16 sentrale sentrale aktører innen samferdselssektoren.