Kontakt

Dersom du har spørsmål, forslag til temaer vi bør ta opp på Mobilitet 2021 eller foredragsholdere som kan være aktuelle, ikke nøl med å ta kontakt.

© Mobilitet 2021
Transportøkonomisk Institutt
www.toi.no